TV KANAL 9, NOVI SAD: DIGITALIZACIJA STIGLA U MUZEJE VOJVODINE

DIGITALIZACIJA STIGLA U MUZEJE VOJVODINE

Dvadeset jedan muzej u Vojvodini dobio je svog virtuelnog kustosa. Timus je novo idejno rešenje kojim su kulturna blaga muzeja digitalizovana, te je posetiocu ovih kulturnih ustanova omogućen efikasniji pristup eksponatima pomoću mobilnih uređaja, smartfona ili tableta.