РАЧУНАРСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ХИПЕР ТЕКСТУ

Рачунарске публикације у хипертексту настале су као резултат рада Завода за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу у оквиру пројекта “Банке података о културном благу српског порекла”. Коришћењем рачунарске технике, Завод је у сарадњи са Лабораторијом за рачунарску технику Института Винча већ урадио четири публикације из серије “Културно благо на дискетама”.

MERIDIJANI-br-5-6-7 1992-st 71-72-73-74-75-76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *