САЈАМ КЊИГА-НАЈВАЖНИЈИ СЕГМЕНТИ ШТАНДА И ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НА ШТАНДУ

Културно благо на дискетама

Завод је на Сајму књига представио и резултате рада на изради рачунарских публикација у хипертексту (слике и текст) на српском, енглеском и француском језику ради презентације свету српског културног наслеђа.

MERIDIJANI-br-5-6-7 1992-st 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *