БУКВАР НА ДИСКЕТАМА

Својеврсна рачунарска публикација у хипертексту намењена је првенствено Србима у иностранству, али и свим заинтересованим за учење нашег језика и писма

Prosvetni pregled-23-02-1993

SERBIAN CULTURAL HERITAGE ON DISKETTES

The project of creation of computer publications on the national cultural heritage was initiated by the Republican Bureau of  International Scientific, Educational, Cultural and Technical Cooperation for the purpose of securing the presentation of  our cultural values in a modern, cheap and fast way.

Serbia-22-februar-1993

БУКВАР НА ДИСКЕТАМА

Ђоко Стојичић: “Култура не може да буде у резервату”. Буквар садржи и елементарна објашњења о ћирилици, њеном настанку и коришћењу, уз тумачење на енглеском језику.

Politika-februar-1993