RAČUNARSKE PUBLIKACIJE

Имамо књиге, филмове, аудио и видео технику… А ту су и рачунари, којима се све више окрећемо-мултимедија је преплавила свет, а интеграција текста и слике, видео и аудио записа пружа могућност за нови приступ презентацији информација. Када се укључи и хипер текст метода асоцијативног повезивања информационих фрагмената, остварује се циљ свих презентација-активно учешће корисника.

PC-PRESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *