САЈАМ КЊИГА

ОТВАРАЊЕ ШТАНДА ЗАВОДА

Штанд Републичког Завода за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу отворио је  23. октобра 1992. године у 12 часова др Небојша Маљковић,

MERIDIJANI-br-5-6-7 1992-st 14-15-16

РАЧУНАРСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ У ХИПЕР ТЕКСТУ

Рачунарске публикације у хипертексту настале су као резултат рада Завода за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу у оквиру пројекта “Банке података о културном благу српског порекла”. Коришћењем рачунарске технике, Завод је у сарадњи са Лабораторијом за рачунарску технику Института Винча већ урадио четири публикације из серије “Културно благо на дискетама”.

MERIDIJANI-br-5-6-7 1992-st 71-72-73-74-75-76

САЈАМ КЊИГА-НАЈВАЖНИЈИ СЕГМЕНТИ ШТАНДА И ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НА ШТАНДУ

Културно благо на дискетама

Завод је на Сајму књига представио и резултате рада на изради рачунарских публикација у хипертексту (слике и текст) на српском, енглеском и француском језику ради презентације свету српског културног наслеђа.

MERIDIJANI-br-5-6-7 1992-st 17

СТВАРАЊЕМ ПРОТИВ БЛОКАДЕ

Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу Србије дискетама о српским манастирима уз помоћ публициста, сликара и свих заинтересованих крчи пролаз кроз информативну блокаду.

Prosvetni pregled-03-11-1992